DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Conference ) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 861

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Conference ).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 63