DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

  • 29 มิ.ย. 2564
  • 1,026

อัตราจ้าง : 5 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

http://dmcr.thaijobjob.com

ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35