DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ฉบับที่ 25

  • มีผู้สนใจ จำนวน 777 คน

ธันวาคม 2553

1905-2416

เนื้อหาที่น่าสนใจ
    - ทช.เปิดตัว 2 หน่วยงานใหม่ รับมือวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ง - ภาวะโลกร้อน
    - รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ฮีโร่กู้ชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
    - อนุรักษ์ดอนหอยหลอด พื้นที่ชุ่มน้ำโลก
    - เปิดเวทีหาแนวทางรับมือวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ง

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ