DMCR PUBLICATIONS

ฅนสองเล ปี 1 ฉบับที่ 2

  • มีผู้สนใจ จำนวน 860 คน

กรกฎาคม 2557

-

พบกันอีกครั้งกับจุลสาร "ฅนสองเล" ฉบับที่ 3 กับปีงบประมาณ 2557 ตั่งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวสำหรับการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ตั้งแต่ อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านทรัพยากรทางทะเล เช่น แหล่งปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อาจจะมีการทำลายบ้างจากมรสุม หรือการฟอกขาวที่เกิดจากอุณหภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น

-

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

วารสาร ทช.

21 พ.ย. 2557