DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 47

  • มีผู้สนใจ จำนวน 799 คน

กรกฎาคม 2558

-

เนื้อหาภายในเล่ม
- ทช. ร่วม กทม. และ ทร. จัดวางปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
- ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
- ทช.รับรางวัล การนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านสู่ IPV6
- DMCR Rainbow Night Party

-

ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ