DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ฉบับที่ 5

  • มีผู้สนใจ จำนวน 858 คน

มกราคม 2548

-

บทความที่น่าสนใจ
     - โครงสร้างสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.)
     - รายงานผลการสำรวจความเสียหายในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะพีพี หลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
     - โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติกับ กรม ทช.
     - ความรู้เกี่ยวกับ Tsunami

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ