DMCR PUBLICATIONS

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเห็น ปลาฉลามวาฬ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 979 คน

มิถุนายน 2560

-

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นปลาฉลามวาฬ
"ลดความเร็วเรือ ลดเสียงให้เบา เข้าชมทีละลำ
ไม่สัมผัสตัวสัตว์ รักษาระยะห่าง ถ่ายภาพติดตาม ว่ายน้ำดูช้าๆ"

ข้อมูลจาก : โครงการสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก โดยการพัฒนาเครือข่ายแจ้งเห็นข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

-

ศูนย์สารสนเทศ ทช.

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ