DMCR PUBLICATIONS

แมงกะพรุนและการแก้พิษเบื้องต้น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1417 คน

ธันวาคม 2556

-

การป้องกันพิษแมงกะพรุน ควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในบริเวณที่มีแมงกะพรุนชุกชุม โดยเฉพาะหลังจากฝนตก หากหนวดแมงกะพรุนโดนผิวหนัง ห้ามใช้นิ้วดึงออกหรือใช้วัตถุใดๆขูดออก เพราะเป็นการเร่งให้เข็มพิษแทงเข้าไปในเนื้อและปล่อยพิษเข้าสู่กระแสเลือด ควรใช้น้ำส้มสายชูราดไปที่แผล ไม่ใช้น้ำร้อนประคบเพราะจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวกระจายพิษง่ายขึ้น

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ