DMCR PUBLICATIONS

การเกยตื้นของวาฬนำร่องครีบสั้นที่มีผลจากการกระทำของมนุษย์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 23 คน

มกราคม 2562

-

กรณีศึกษา: การเกยตื้นของวาฬนำร่องครีบสั้นที่มีผลจากการกระทำของมนุษย์ ที่บริเวณคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

0 เล่ม

พรทิภา ฮาดวิเศษ , สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ , วัชรา ศากรวิมล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)