DMCR PUBLICATIONS

การติดตามประชากรสัตว์พื้นทะเลในฤดูมรสุมที่แตกต่างกันบริเวณจังหวัดภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 805 คน

มกราคม 2562

-

การติดตามประชากรสัตว์พื้นทะเลในฤดูมรสุมที่แตกต่างกันบริเวณจังหวัดภูเก็ต Monitoring on marine benthos in different monsoon season at Phuket

0 เล่ม

วันวิสา เอียดประพาล, วราริน วงษ์พานิช และวีระชาติ เพ็งจารัส

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)