DMCR PUBLICATIONS

การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 122 คน

กุมภาพันธ์ 2565

-

ทำอย่างไร เมื่อพบสัตว์เกยตื้น
การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเกยตื้นเบื้องต้น
การช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้นเบื้องต้น
การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง

20 เล่ม

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)