DMCR PUBLICATIONS

เกร็ดชีวิตพะยูนในบ่อเลี้ยงที่ภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 969 คน

กุมภาพันธ์ 2545

-

ในปี พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จ.ภูเก็ต ได้รับมอบพะยูนมีชีวิตตัวแรกจากท้องที่ ต.ทับละมุ จ.พังงา ซึ่งถูกจับได้เนื่องจากติดอวนชาวประมง โดยนับเป็นพะยูนตัวแรกของประเทศไทยที่ได้นำมาอนุบาล ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวลือว่าทางสถาบันฯ จับเงือกเป็นๆได้ ก็ทำให้คนหลั่งไหลมาชมแน่นขนัดทุกวัน แม้ว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยจะพบความผิดหวังที่ไม่ได้เห็นเงือกสาว กลับพบเพียงสัตว์หน้าตาคล้ายสุกรท่อนหางเหมือนโลมา แต่สิ่งที่ได้จากพะยูนตัวนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพะยูน ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเล และกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ