DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ฉบับที่ 29

  • มีผู้สนใจ จำนวน 824 คน

สิงหาคม 2554

1905-2413

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
- โครงการทำ ดีเพื่อแผ่นดิน
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
- ทช.เสนอปิดเกาะฝั่งอันดามันด่วน
- ทช.รุกจัดการวิกฤตปะการังฟอกขาวเชิงลึก
- ทช.-ไทยออยล์-จุฬา ผนึกกำ ลัง
- ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
- เขตอภัยทานเกาะเหลาตำ
- สัมมนาวิชาการนานาชาติ
- อธิบดีทช. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล
- ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ