DMCR MULTIMEDIA

ระบบนิเวศชายฝั่งระนอง Ranong Coastal Ecology and Biodiversity Marine Ecology Camp 2021

  • 9 มี.ค. 2565
  • 69

วีดีโอประกอบการบรรยายเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ประกอบหลักสูตรการฝึกงานของนิสิตในระดับปริญญาตรี ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับนิสิตรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ