DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเวศวิทยาทางทะเล โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 242

ดาวน์โหลด

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน นักวิชาการประมง สำรวจทรัพยากรปะการัง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
รายละเอียดงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน นักวิชาการประมง สำรวจทรัพยากรปะการัง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง