DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเวศวิทยาทางทะเล โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการฯ โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 308

ดาวน์โหลด

ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
รายละเอียดงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง