DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเวศวิทยาทางทะเล โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการฯ โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 339

ดาวน์โหลด

ราคากลาง ฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดงาน ฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง