DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

  • 28 ต.ค. 2559
  • 316

ดาวน์โหลด

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ผู้ช่วยสัตว์แพทย์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียด จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ผู้ช่วยสัตว์แพทย์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง