DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 320

ดาวน์โหลด

ราคากลาง ศึกษาเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดงาน ศึกษาเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง