DMCR NEWS

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1

  • 26 พ.ค. 2560
  • 20,467

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง