DMCR NEWS

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2

  • 26 พ.ค. 2560
  • 1,225

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง