DMCR NEWS

ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารระดับสูง ทส.

  • 5 ต.ค. 2560
  • 941
ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารระดับสูง ทส.

          เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 (เวลา 13.30 น.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญๆหลายเรื่องโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทช. มีดังนี้ 1.เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง 2.เรื่องการจัดทำข้อมูลเป็นรายจังหวัดลงถึงรายอำเภอ 3.เรื่องการเตรียมการประกาศชายหาดงดสูบบุหรี่ 4.เรื่องการเตรียมการประชุมขยะทะเล

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง