DMCR NEWS

ทช.ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ และชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 9 ต.ค. 2560
  • 884
ทช.ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ และชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 13 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางพบปะและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อำเภอท่าฉางและอำเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 คน พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทุกประเภท ทำให้ทรัพยากรชายทะเลกลับมาสมบูรณ์จนติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งต่างยืนยันว่าทุกคนเดินตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9 )และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่จะรักและหวงแทนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนานสืบไปโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก

          พร้อมกันนี้ชาวบ้านและเยาวชนนักเรียนในชุมชนได้นำของที่ระลึกและดอกกุหลาบมอบให้กับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ให้การสนับสนุน ก่อนจะพาไปปลูกต้นไม้ ชมแปลงเพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและชมแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมของกลุ่มอนุรักษ์เพิ่มปริมาณปูเปี้ยวท่าฉาง ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ช่วยกันเพาะพันธุ์ให้ขยายตามธรรมชาติและหากชาวบ้านต้องการนำไปประกอบอาหารก็สมารถมาจับไปได้คิดราคากิโลกรัมละ 80 บาท ห้ามจับตัวที่กำลังไข่และขยายพันธุ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างอื่นต่อไป

          นอกจากนั้นนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ”ป่าในเมือง”ณ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียงและเป็นพื้นที่ในเขตตัวเมืองหรือชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกแห่งหนึ่งของ อ.ไชยา ซึ่งสภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง