DMCR NEWS

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 14 ต.ค. 2560
  • 2,004
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 "พื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกมาแล้ว ถ้าแน่นเกินไป แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง ไม่มีออกซิเจน สัตว์น้ำไม่สามารถอยู่ได้ จำเป็นต้องตัดสาง และไม้ที่ตัดสางออกให้นำไปเผาถ่าน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ... พื้นที่ป่าชายเลนควรขุดเป็นหลุม เป็นแอ่งบ้าง เพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง