DMCR NEWS

อทช.ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

  • 19 ต.ค. 2560
  • 775
อทช.ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

          เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)

 

          โดยสาระสำคัญในที่ประชุม อธิบดี ทช. ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(สบทช.) และศูนย์วิจัยฯ ทช. ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชน และนักท่องเที่ยว และจะมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังได้กล่าวถึงเรื่องประชุมขยะทะเล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 -23 พ.ย.2560 ที่จังหวัดภูเก็ต พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการเตรียมงานให้ดีที่สุด พร้อมจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โดยเนื้อหาของข่าวจะต้องชัดเจน ในส่วน Press Release จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และท่านอธิบดีก็จะลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ยังได้ติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค.2560 ณ. ร.ร.เซนทราฯ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับเสนอแนะแนวรูปแบบของการลงนามบนเวที และรูปแบบของการจัดงานเพื่อให้พิธีดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนกำหนดจัดพิธีรับมอบชุดปฏิบัติงานของจิตอาสา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ต.ค.60 ในช่วงเช้าเป็นการรับมอบ ชุดปฏิบัติงานจากท่านอธิบดี ส่วนในช่วงบ่ายจะนำคณะเครือข่ายและจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดทางทะเลและป่าชายเลน และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ จะมีท่านพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นในส่วนที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนละ 1 ครั้ง อีกด้วย “อธิบดีจตุพร” กล่าว

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง