DMCR NEWS

ทช.ร่วมน้อมรำลึก "วันปิยมหาราช"

  • 24 ต.ค. 2560
  • 1,172
ทช.ร่วมน้อมรำลึก "วันปิยมหาราช"

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช"และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
          ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดพิธีวางพวงมาลาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารที่ทำการกรมป่าไม้ และในวันนี้ของทุกๆปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้เข้าร่วมพิธีทุกครั้ง เช่นกัน โดยในปีนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นผู้แทนอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

      

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง