DMCR NEWS

รมว.ทส.มอบนโยบาย ผู้บริหาร ทช. ให้ความสำคัญภาคประชาชน

  • 31 ต.ค. 2560
  • 1,117
รมว.ทส.มอบนโยบาย ผู้บริหาร ทช. ให้ความสำคัญภาคประชาชน

          วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรป่าชายเลน สัตว์ทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรดำเนินการให้เป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งงานด้านวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องสามารถให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจได้ง่าย ในการนี้นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารกรม ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง