DMCR NEWS

ทช. ร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศพื้นที่นำร่อง 24 ชายหาดปลอดบุหรี่

  • 31 ต.ค. 2560
  • 2,144
ทช. ร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศพื้นที่นำร่อง 24 ชายหาดปลอดบุหรี่

          วันนี้ (31 ต.ค. 60) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานฯ อธิบดีกรมควบคุมโรค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้ว่าราชการ ทั้ง 15 จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 หาด เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะสื่อมวลชน ร่วมพิธีลงนามครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          สำหรับการจัดงานดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกความตกลงความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่รวมทั้งขยะบนชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันและการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศห้ามเป็นเวลานานแล้ว และในสหรัฐอเมริกามีการประกาศห้ามสูบบุหรี่ใน ๓๑๗ หาดชายทะเล นอกจากนั้นยังมีประเทศอังกฤษและในยุโรปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดพิธีลงนามดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีชายหาดที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทั้งสิ้น 24 หาด ใน 15 จังหวัด และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย โดยหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรม ทช. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วัน ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการออกประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 สำหรับบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง