DMCR NEWS

ทช.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

  • 1 พ.ย. 2560
  • 1,343
ทช.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นประธานในพิธี และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารข้าราช เจ้าหน้าที่กรมฯ ข้าราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนที่มาพร้อมกันบริเวณพิธี ณ วัดแจ้งวรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
          สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ได้ยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 1,394,135.96 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วย

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง