DMCR NEWS

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) จำนวน 12 ทุน

  • 9 มี.ค. 2561
  • 1,023

 

ดาวน์โหลด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) จำนวน 12 ทุน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง