DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการการทำชั้นคุณภาพไม้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการ (งานเก็บข้อมูลดินและตัวอย่างดินในแปลงตัวอย่างฯ) ท้องที่จังหวัดระนอง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 12 มี.ค. 2561
  • 270

ดาวน์โหลด

งานเก็บข้อมูลดินและตัวอย่างดินในแปลงตัวอย่างฯ ท้องที่จังหวัดระนอง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง