DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการการทำชั้นคุณภาพไม้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการ (งานเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในแปลงตัวอย่างฯ) ท้องที่จังหวัดสตูล (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 12 มี.ค. 2561
  • 791

ดาวน์โหลด

งานเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในแปลงตัวอย่างฯ ท้องที่จังหวัดสตูล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง