DMCR NEWS

ผชช.วุฒิชัย ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • 25 ก.ค. 2557
  • 1,011
ผชช.วุฒิชัย ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ และผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร


 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง