DMCR NEWS

ครบปีน้ำมันรั่วอ่าวพร้าว(2)แนวโน้มปกติ-เฝ้าดูต่ออีก4ปี

  • 6 ส.ค. 2557
  • 1,438
ครบปีน้ำมันรั่วอ่าวพร้าว(2)แนวโน้มปกติ-เฝ้าดูต่ออีก4ปี

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตาม "โครงการชาวเทพา รักษ์ป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชินี" ณ บริเวณบ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนนั้นยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด ที่สำคัญยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมพายุได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นทั้งแหล่งการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่มีคุณค่าอีกด้วย โดยมีนายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวและร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 3,000 กล้า ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,000 คน

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง