DMCR NEWS

ทช.วอนอย่าทำลายหญ้าทะเล

  • 6 ส.ค. 2557
  • 873
ทช.วอนอย่าทำลายหญ้าทะเล

          เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายอุกกฤต  สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า จากการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลมากกว่า 30 แหล่งสำคัญ บริเวณฝั่งอันดามัน พบว่าหญ้าทะเลประมาณ 40% มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ อีก 30% มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และแหล่งหญ้าทะเลที่เหลืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานี้มีการพัฒนาชายฝั่งทะเลอย่างมากเช่นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง การก่อสร้าง การถมที่ชายทะเล และการสร้างสะพาน ล้วนมีการชะล้างของตะกอนจากชายฝั่งหรือบนเกาะต่าง ๆ ลงสู่ชายฝั่งทะเล มีผลทำให้สภาพหญ้าทะเลเสื่อมโทรมลงไปมาก ดังนั้นการก่อสร้างช่วงฤดูฝนนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องหามาตรการป้องกัน มิฉะนั้นตะกอนดังกล่าวจะทำให้น้ำขุ่นและพื้นท้องทะเลเปลี่ยนแปลงไปสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่แหล่งหญ้าทะเลโดยตรง

          ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนช่วยกันดูแลอนุรักษ์หญ้าทะเล รวมทั้งช่วยกันปลูกและฟื้นฟูหญ้าทะเลในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยาอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ไว้สืบไป.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง