DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

  • 18 พ.ค. 2561
  • 1,202

 

ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560".pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง