DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รุ่นที่ 2

  • 18 พ.ค. 2561
  • 2,081

 

ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รุ่นที่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง