DMCR NEWS

ทช. จับมือภาคเอกชนดีเดย์วันทะเลโลก ลดขยะพลาสติกอย่างจริงจัง

  • 8 มิ.ย. 2561
  • 532
ทช. จับมือภาคเอกชนดีเดย์วันทะเลโลก ลดขยะพลาสติกอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข” เพื่อกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนองค์กรชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

สำหรับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 27 ที่ทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล ซึ่งหัวข้อหลักของวันทะเลโลกในปีนี้คือ “Clean Our Ocean” ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน โดยภายในงานได้มีการแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการลดการนำเข้า การผลิต และการใช้พลาสติก ตามแนวทางประชารัฐลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม จากผู้แทนองค์กรต่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และร่วมกันชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง