DMCR NEWS

ทช.-IUCN หารือจัดการขยะพลาสติกในทะเล

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 441
ทช.-IUCN หารือจัดการขยะพลาสติกในทะเล

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมประชุมหารือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เกี่ยวกับโครงการ Marine Plastics and Coastal communities (MARPLASTICCs) เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อการจัดการเรื่องขยะพลาสติกในทะเลและโครงการนำร่องต่างๆ ด้านการจัดการขยะบริเวณชายฝั่ง โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง IUCN กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบุคลากรต่างๆ เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ด้านมลพิษจากขยะพลาสติกของประเทศนั้นๆ จากการดำเนินงานนี้จะทำให้เกิดกรอบการดำเนินงานเพื่อใช้ในการประเมินสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษจากขยะพลาสติก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ (IUCN) ได้เริ่มดำเนินการโครงการ Marine Plastics and Coastal communities (MARPLASTICCs) ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคเอเชีย โดยในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศนำร่องดำเนินการด้านการลดขยะพลาสติกสู่มหาสมุทร ตามเป้าหมายโครงการ 4 ปีคือในปี พ.ศ.2560 – 2563 การดำเนินงานในประเทศไทยในเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาข้อมูลนโยบายและกรอบกฎหมายด้านการจัดการขยะในประเทศไทย โดยคณะทำงานโครงการ MARPLASTICCs จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศไทย มีกำหนดจะจัดประชุมที่กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนงานร่วมกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วย

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง