DMCR NEWS

ทช.ร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการจัดการขยะพลาสติก

  • 13 มิ.ย. 2561
  • 638
ทช.ร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการจัดการขยะพลาสติก

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางการจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยและหารือในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน และหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันในการลดถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง พร้อมกับให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก และหามาตรการเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง