DMCR NEWS

ทช. แสดงเจตนารมณ์ “เลิกใช้โฟม-ถุงพลาสติก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

  • 13 มิ.ย. 2561
  • 507
ทช. แสดงเจตนารมณ์ “เลิกใช้โฟม-ถุงพลาสติก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เดินทางเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์กับทางรายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ซึ่งดำเนินรายการโดยนายเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ ณ สตูดิโอโทรทัศน์รัฐสภา กรุงเทพฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะออกอากาศ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 19.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล ช่อง 10 เกี่ยวกับประเด็นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลิกใช้โฟม-ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะตกค้างในธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งปลุกกระแสให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” เพื่อนำไปสู่การเดินหน้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสร้างโมเดลเลิกใช้ถุงพลาสติกกันมากขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนเชิญชวนคนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศร่วมกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง