DMCR NEWS

ทช.รับมอบเงินสนับสนุนเข้าโครงการศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก

  • 14 มิ.ย. 2561
  • 315
ทช.รับมอบเงินสนับสนุนเข้าโครงการศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบเงินจำนวน 700,000 บาท จากคุณวิภาวรรณ มหาดำรงกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และมอบให้กับโครงการสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับเงินจำนวนดังกล่าว เป็นรายได้จากการจำหน่ายนาฬิการุ่นพิเศษ “Leatherback Sea Turtle Thailand Edition” ในราคาเรือนละ 12,900 บาท นาฬิการุ่นดังกล่าวนี้มีวางจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงแค่ 900 เรือนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากใต้ท้องทะเลไทยให้มีความสมบูรณ์สืบไป

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง