DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมเพื่อทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลฯ พ.ศ. 2560

  • 14 มิ.ย. 2561
  • 370
ทช.จัดประชุมเพื่อทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลฯ พ.ศ. 2560

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม ทช. พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พร้อมทั้งสรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2560

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง