DMCR INFOGRAPHIC

การไหลเวียนของกระแสน้ำทะเลในพื้นที่อ่าวไทย

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 7,135
การไหลเวียนของกระแสน้ำทะเลในพื้นที่อ่าวไทย

การไหลเวียนของกระแสน้ำในพื้นที่อ่าวไทย 
- ช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม มีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) 
- ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
และการไหลเวียนของกระแสน้ำในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
- ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีทิศทางการไหลเวียนตามเข็มนาฬิกา (ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
- ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้)

ดาวน์โหลด

การไหลเวียนของกระแสน้ำทะเลในพื้นที่อ่าวไทย.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 347