DMCR INFOGRAPHIC

แส้ทะเล

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 3,797
แส้ทะเล

แส้ทะเล จัดเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกับปะการังอ่อน เนื่องจากโพลิปมีหนวด 8 เส้นเหมือนกัน แต่มีจุดแตกต่างจากปะการังอ่อนคือ แส้ทะเลและกัลปังหามีกิ่งก้านซึ่งมีแกนแข็ง เพราะมีเกล็ดหินปูนอัดอยู่แน่น พร้อมทั้งมีโปรตีนกอร์โกนิน (gorgonin) แทรกเป็นองค์ประกอบที่ตรงแกนด้วย ทำให้กิ่งโอนเอนตามกระแสน้ำได้

ดาวน์โหลด

แส้ทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 59