DMCR INFOGRAPHIC

ครีบปลา (fin)

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 24,524
ครีบปลา (fin)

ครีบปลา (fin) เป็นอวัยวะซึ่งทำหน้าที่พยุงตัว และการเคลื่อนที่ของปลาไปในทิศทางต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ครีบคู่ และ ครีบเดียว 
- ครีบคู่ จะอยู่ทางซ้ายและขวาของลำตัวปลา มี 2 ชุด คือ ครีบอก และครีบท้อง
- ครีบเดี่ยว จะพบเพียงครีบเดียวในตัวปลา มี 3 ชนิด คือ ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง

ดาวน์โหลด

ครีบปลา (fin).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 571