DMCR INFOGRAPHIC

พ่อสอนเรา ให้รู้ทันการชวนเชื่อ วิเคราะห์พิจารณาศึกษาไตร่ตรองก่อนทุกครั้ง

  • 24 มิ.ย. 2561
  • 1,442
พ่อสอนเรา ให้รู้ทันการชวนเชื่อ วิเคราะห์พิจารณาศึกษาไตร่ตรองก่อนทุกครั้ง

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้นก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรลงไป ควรพิจารณาดูเหตุผลให้ถ่องแท้เสียก่อน แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสำพุทธเจ้ายังทรงแนะนำให้ใช้สติและปัญญาศึกษาค้นคว้าและไตร่ตรองให้แน่ว่า คำสั่งสอนนั้น เป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ของ มหาวิทยาลัยวิมเลียมส์ ณ วิมเลียมส์ นครนิวยอร์ค วันที่ 11 มิถุนายน 2510

ดาวน์โหลด

พ่อสอนเรา ให้รู้ทันการชวนเชื่อ วิเคราะห์พิจารณาศึกษาไตร่ตรองก่อนทุกครั้ง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37