DMCR INFOGRAPHIC

คำสอนพ่อ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • 24 มิ.ย. 2561
  • 2,366
คำสอนพ่อ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในงานเกษตรกรรม จึงต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้เป็นการทำลายธรรมชาติ เพราะจะมีผลกระทบเสียหาย แก่การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลก วันที่ 16 ตุลาคม 2538 ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สาขาภูมิภาคเอเชียและแฟซิฟิก

ดาวน์โหลด

คำสอนพ่อ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60