DMCR NEWS

ทช.ติวเข้มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 338
ทช.ติวเข้มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ได้เข้ารับการฝึกในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครฯและเจ้าหน้าที่ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวทางไทยยั่งยืน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โอกาสนี้ ท่านรองอธิบดีฯ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ถึงความสำคัญของการฝึกอบรมที่จะได้ร่วมแสดงศักยภาพในการเดินสวนสนามในกองเกียรติยศ งานวันผู้พิทักษ์ป่าโลก world ranger day ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และขอให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการปัญหาด้านขยะทะเล ที่ต้องให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลช่วยเป็นแกนหลักในการลดละเลิกการใช้พลาสติก

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง