DMCR INFOGRAPHIC

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลตะวันออกปี 2560

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,514
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลตะวันออกปี 2560

พื้นที่ชายฝั่งทะเลสุดแดนตะวันออก เขตระยอง จันทบุรี และตราด ตลอดแนวชายฝั่งรวม 387.84 กม. ยังคงมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 53.27 กม. (ร้อยละ 13.74) 

ดาวน์โหลด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลตะวันออกปี 2560.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41